Veelgestelde vragen

De Ceder is anders dan andere scholen. Daarom enkele antwoorden op vragen die kunnen opkomen.

Het gaat er bij de Ceder om het christelijk geloof, met de waarden en normen die daarbij horen, naar het leven van alle dag te vertalen. Liefde en discipline, vergeving en gerechtigheid, eerlijkheid en respect, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen, behoren tot onze kernwaarden. De dag begint met een dagopening; gebed en persoonlijke aandacht staan hoog in het vaandel. De Bijbel vormt de basis van al ons werk.

De Ceder is niet aan een bepaalde kerkelijke richting gebonden, de leerlingen zijn afkomstig uit diverse kerken en christelijke gemeenten.

Het onze wens is dat het gezin en de school samenwerken op de basis van gedeelde uitgangspunten, om zo het belang van het kind op de best mogelijke manier te dienen.

Kleinschalig, veilig en verantwoordelijk; leerzaam en leuk. Er is een leerlingenreglement, om helderheid te scheppen over de schoolregels. We hechten aan openheid en een respectvolle omgang tussen schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Overeenkomstig ons Engelse schoolsysteem bevorderen we een gezond schoolklimaat door het handhaven van een gezamenlijke, maar casual dresscode in de vorm van een schooluniform. De jongens dragen hierbij een nette broek, de meisjes een rok of jurk. Dit wordt door de school aangeschaft en door de ouders betaald.

Ja, de Ceder is een door de Nederlandse overheid erkende internationale school. Over de kwaliteit waakt het Engelse ICCE, dat door de Britse en Nederlandse overheid hiertoe is geaccrediteerd. Ouders van leerlingen die ingeschreven staan op de Ceder, voldoen daarmee aan de wet op de leerplicht.

De Ceder staat open voor geïnteresseerde leerlingen, als zowel de leerlingen als hun ouders onze grondslag en reglementen onderschrijven. Tot de toelatingsprocedure behoort een kennismakingsbezoek, een gesprek tussen schoolleiding, ouders en kind. Over definitieve toelating beslist het bestuur.

De school kent een hele diverse schoolpopulatie. Een deel van de ouders is afkomstig uit het buitenland en werkt (tijdelijk) in Nederland. Het kan zijn dat hun kinderen hetzelfde schoolsysteem hebben gevolgd in een ander land. Maar de school kent ook een groot aantal kinderen van Nederlandstalige ouders.

De redenen dat ouders kiezen voor een school als ICS De Ceder zijn veelzijdig. Voor sommigen is het het Engelstalige onderwijs, voor anderen het kleinschalige karakter. De overkoepelende -en veelal doorslaggevende- factor voor alle ouders is het nadrukkelijk christelijke karakter van de school en de wijze waarop wordt lesgegeven.

De Ceder kent op dit moment leerlingen vanaf 4 jaar en is uitgegroeid tot een school die onderwijs tot aan 18-19 jaar aanbiedt. Vanwege het eigen onderwijsprogramma en de Engelstalige lessen, dringen wij er bij ouders sterk op aan om hun kind niet pas halverwege (na het primair onderwijs, vanaf het twaalfde levensjaar) te laten instromen, maar al op een zo jong mogelijke leeftijd op de Ceder te plaatsen. Dit voorkomt vertraging en maakt het voor het kind en de school veel makkelijker.

Het onderwijssysteem van de Ceder is heel specifiek. Hoe jonger een kind hiermee vertrouwd raakt, des te beter het is. Onze ervaring is dat een overstap rond 12 jaar, gemiddeld zorgt voor een vertraging van 1,5 tot 2 jaar in de middelbare schooltijd en dit stimuleren wij niet. Wij zijn zeer terughoudend met het aannemen van kinderen ouder dan 8 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de schoolleiding.

De hoofdstroom van het onderwijs is in het Engels. Gaandeweg zullen kinderen steeds meer Engels leren, te beginnen op een eenvoudige manier bij de ‘pre-schoolers’ (vanaf 4 jaar). Ook vanwege het Engels is het aan te raden dat kinderen vroeg in hun schoolgaande jaren al op de Ceder beginnen. Bij kinderen die pas op latere leeftijd instromen, moet rekening worden gehouden met een verlenging van de schooltijd van 1 of 2 jaar.

Het vak Nederlands is voor kinderen die Nederlandstalig zijn verplicht. Dit Nederlands wordt gegeven door bevoegde docenten en staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.

De Ceder hecht aan een goed en open contact tussen leerkrachten en ouders. De school biedt meermaals per jaar Parent Meetings aan. Door uw deelname daaraan toont u uw betrokkenheid bij de voortgang van uw kind en bij de school.

De Ceder wordt niet bekostigd door de overheid, dus de ouders dragen de kosten voor het onderwijs van hun kind. Naast de maandelijkse kosten voor het onderwijs, kan er een ouderbijdrage worden gevraagd voor extra schoolactiviteiten. De actuele kosten kunt u opvragen bij de schoolleiding.

Leerkrachten doen hun werk letterlijk en figuurlijk ‘pro Deo’. Onbezoldigd en uit roeping. Dankzij hen is dit particuliere onderwijs haalbaar voor u. De kosten zitten vooral in leermiddelen en huisvesting.

Het beste via het contactformulier op de website (zie tab Contact)