Veelgestelde vragen

De Ceder is anders dan andere scholen. Daarom enkele antwoorden op vragen die kunnen opkomen.

Wat houdt het christelijke karakter van de school in? 

Het gaat er bij de Ceder om het christelijk geloof, met de waarden en normen die daarbij horen, naar het leven van alle dag te vertalen. Liefde en discipline, vergeving en gerechtigheid, eerlijkheid en respect, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen, behoren tot onze kernwaarden. De dag begint met een dagopening; gebed en persoonlijke aandacht staan hoog in het vaandel. De Bijbel vormt de basis van al ons werk.

De Ceder is niet aan een bepaalde kerkelijke richting gebonden, de leerlingen zijn afkomstig uit diverse kerken en christelijke gemeenten.

Hoe ziet de school de relatie met de ouders? 

Het onze wens is dat het gezin en de school samenwerken op de basis van gedeelde uitgangspunten, om zo het belang van het kind op de best mogelijke manier te dienen.

Hoe is de sfeer op school?

Kleinschalig, veilig en verantwoordelijk; leerzaam en leuk. Er is een leerlingenreglement, om helderheid te scheppen over de schoolregels. We hechten aan openheid en een respectvolle omgang tussen schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Is er een kledingvoorschrift? 

Overeenkomstig ons Engelse schoolsysteem bevorderen we een gezond schoolklimaat door het handhaven van een gezamenlijke, maar casual dresscode in de vorm van een schooluniform. De jongens dragen hierbij een nette broek, de meisjes een rok of jurk. Dit wordt door de school aangeschaft en door de ouders betaald.

Voldoe ik wel aan de wet, als ik mijn kind aanmeld op de Ceder? 

Ja, de Ceder is een door de Nederlandse overheid erkende internationale school. Over de kwaliteit waakt het Engelse ICCE, dat door de Britse en Nederlandse overheid hiertoe is geaccrediteerd. Ouders van leerlingen die ingeschreven staan op de Ceder, voldoen daarmee aan de wet op de leerplicht.

Wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden? 

De Ceder staat open voor geïnteresseerde leerlingen, als zowel de leerlingen als hun ouders onze grondslag en reglementen onderschrijven. Tot de toelatingsprocedure behoort een kennismakingsbezoek, een gesprek tussen schoolleiding, ouders en kind. Over definitieve toelating beslist het bestuur.

Kinderen in welke leeftijdsgroep zijn welkom op de Ceder?

De Ceder kent op dit moment leerlingen vanaf 4 jaar en zal uitgroeien tot een school die onderwijs tot aan 18-19 jaar aanbiedt. Vanwege het eigen onderwijsprogramma en de Engelstalige lessen, dringen wij er bij ouders sterk op aan om hun kind niet pas halverwege (na het primair onderwijs, vanaf het twaalfde levensjaar) te laten instromen, maar al op een zo jong mogelijke leeftijd op de Ceder te plaatsen. Dit voorkomt vertraging en maakt het voor het kind en de school veel makkelijker.

Wat kunnen wij als ouders doen voor de school? 

De Ceder hecht aan een goed en open contact tussen leerkrachten en ouders. De school biedt meermaals per jaar Parent Meetings aan. Door uw deelname daaraan toont u uw betrokkenheid bij de voortgang van uw kind en bij de school.

Wat kost het om mijn kind naar de Ceder te sturen? 

De Ceder wordt niet bekostigd door de overheid, dus de ouders dragen de kosten voor het onderwijs van hun kind. Naast de maandelijkse kosten voor het onderwijs, kan er een ouderbijdrage worden gevraagd voor extra schoolactiviteiten. De actuele kosten kunt u opvragen bij de schoolleiding.

Hoe kan het dat de school heel andere tarieven hanteert dan commerciële niet-bekostigde scholen en (relatief) zo goedkoop is? 

Leerkrachten doen hun werk letterlijk en figuurlijk ‘pro Deo’. Onbezoldigd en uit roeping. Dankzij hen is dit particuliere onderwijs haalbaar voor u. De kosten zitten vooral in leermiddelen en huisvesting.

Hoe bereik ik de school

Het beste via het contactformulier op de website (zie tab Contact)