Algemeen

Een school beschrijven op een website is moeilijk. Vat maar eens sfeer, leren, samenzijn en wat zich meer afspeelt op een school in tekst. Toch willen wij u op de volgende pagina’s een indruk geven van de Ceder, onze unieke internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs.

Wat is onze visie, hoe ziet ons lesprogramma eruit, hoe werkt de certificering, enzovoort? Met onze school willen we een onuitwisbare indruk achterlaten in het leven van onze leerlingen. U zult door het lezen ook een indruk krijgen. Mocht u nog vragen overhouden na het lezen, dan bent u hartelijk uitgenodigd om contact op te nemen en ons te bezoeken.

Algemeen

De Ceder is een internationale christelijke school voor basis- en voortgezet onderwijs in Boskoop die eind jaren negentig is opgericht als particuliere basisschool maar sinds 2012 als internationale school ook voortgezet onderwijs aanbiedt. Daarmee kunnen we de leerlingen een doorlopende leerlijn aanbieden van 5 tot 18 jaar.

De school is indertijd gestart op initiatief van een groep ouders die hun kinderen onderwijs wilden laten genieten dat gegrond is op de Bijbel en dat gegeven wordt door toegewijde christenen die het in hun leven in praktijk willen brengen en dat ook willen overdragen op de kinderen.

De school voorziet in een veilige liefdevolle omgeving, een gezonde christelijke filosofie, een uitstekend onderwijsprogramma en goede faciliteiten.

De Ceder is een particuliere school en wordt dus niet bekostigd door de overheid maar uit oudercontributies. Ouders die hun kinderen onderwijs op de Ceder laten volgen, voldoen aan de leerplichtwet. De school werkt met een specifiek Engelstalig curriculum vanuit ACE/ICCE.

De structuren op onze kleinschalige school zijn helder, vertrouwd, en in het leven van alle dag hechten we aan een Bijbelse ethiek. Een goede verstandhouding tussen leerlingen, leerkrachten en ouders vinden we van groot belang. Respect en waardering behoren tot onze kernwaarden.

De Ceder maakt deel uit van een internationaal (informeel) verband van christelijke scholen, in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Rusland en Australië.