Waarom de Ceder?

Het beschrijven van een school op een website is niet eenvoudig. Het is moeilijk om de sfeer, het leren, het samenzijn en al het andere dat zich op een school afspeelt in tekst samen te vatten.

Daarom moedigen wij u aan contact met ons op te nemen en ons beter te leren kennen. Toch willen we proberen u op de volgende pagina’s een korte indruk te geven van de Ceder, onze unieke internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs.

Veilig

De school biedt een veilige, liefdevolle omgeving, een gezonde christelijke filosofie, een uitstekend onderwijsprogramma en goede faciliteiten, met een toegewijde staf en ouderorganisatie.

Structuur

De structuren in onze kleine school zijn duidelijk en vertrouwd, en in het dagelijks leven zijn we toegewijd aan een bijbelse ethos in alles wat we doen. Goede relaties tussen leerlingen, leerkrachten en ouders zijn voor ons van groot belang.

Indruk

Met onze school willen wij een onuitwisbare indruk achterlaten in het leven van onze leerlingen. Het is voor ons van het grootste belang dat ouders dezelfde wens hebben voor hun kinderen en daar veel voor over hebben.

Oorsprong

De school is gestart op initiatief van een groep ouders die wilden dat hun kinderen onderwijs zouden krijgen dat gebaseerd was op de Bijbel en gegeven werd door betrokken christenen die dit in hun leven in praktijk wilden brengen en doorgeven aan de kinderen.

Internationaal

Uitdagend

Het onderwijs is internationaal, met Engels als voertaal. De studentenpopulatie bestaat uit Nederlandse en internationale studenten, de laatste voornamelijk uit expat-families die voor korter of langere duur in Nederland wonen. Vaderlandse geschiedenis en Nederlands wordt gegeven in het Nederlands.

Dagopeningen, maandopeningen en Bijbellessen, zowel als het totale lesprogramma, dragen bij aan de vorming van onze leerlingen. Als leerlingen Gods plan voor hun leven willen vinden, is het belangrijk dat de leerlingen hun door God gegeven talenten ontwikkelen. We moedigen hen dan ook aan te streven naar het voor hen hoogst haalbare niveau intellectueel, maar evenzeer in andere opzichten.

Waarden en normen

Karaktervormend

Onderwijzen en opvoeden is het doorgeven van onze waarden, onze levensbeschouwing, aan de volgende generatie. Hoe hoger die waarden zijn, des te hoger de kwaliteit van leven en des te positiever de invloed op de samenleving zal zijn. De hoogste waarden worden ons door God aangereikt in de Bijbel. Als onderwijs en opvoeding daarop gebaseerd zijn, is het onze overtuiging dat kinderen zich in elk opzicht optimaal zullen kunnen ontwikkelen.

In het karakter van Jezus Christus zien we die waarden volmaakt tot uiting komen. Karaktervorming naar Zijn voorbeeld neemt in ons onderwijs een centrale plaats in. Ook het hele curriculum dat gebruikt wordt, is daarop gebaseerd; daarbij is onze ambitie dat iedere leerling een eigen relatie met God ontwikkelt. Naast die nadruk op karaktervorming stimuleren we onze leerlingen om in de omgeving waarin ze verkeren, een opbouwende en dienende rol te spelen.

Individueel

Het onderwijs is individueel. De kleinschaligheid van de school betekent dat niemand buiten beeld raakt. Ieder kind wordt begeleid in het groeien in verantwoordelijkheid; voor eigen schoolwerk, het dienen van anderen, de vorming van karakter. Het lesprogramma is individueel. Leerlingen werken zelfstandig op hun eigen tempo en eigen niveau.