Erkenning

B4-school

ICCE is opgenomen in de regeling voor niet-bekostigde internationale scholen, de zogenaamde B4-regeling. De Ceder is door het Ministerie erkend als een school voor de leerplichtwet. Ouders die hun kind naar de Ceder sturen, voldoen dus aan de wettelijke eisen van de leerplichtwet.

ICS De Ceder is een particuliere, niet-bekostigde, school voor basis- en voortgezet onderwijs.

International Certificate of Christian Education

De leerlingen werken toe naar een diploma via het International Certificate of Christian Education. Er zijn diploma’s voor verschillende niveaus, te vergelijken met de niveaus Vmbo tot Vwo.

  • ICCE Vocational
  • ICCE General
  • ICCE Intermediate
  • ICCE Advanced

Het Britse National Academic Recognition Information Centre (UK NARIC) heeft in 2007 en 2012 een benchmark uitgevoerd. ICCE werd vergeleken met Cambrigde International Examinations (CIE). ICCE General en CIE ‘O’ werden als vergelijkbaar in niveau beoordeeld. Ook ICCE Advanced en CIE ‘A’ werden als vergelijkbaar in niveau beoordeeld. Met drie relevante vakken van CIE op ‘A’ niveau kun je worden toegelaten op Nederlandse universiteiten.

De ICCE werkt er momenteel aan de diploma’s ofwel opnieuw te benchmarken ofwel te laten accrediteren.

Toezicht

De Ceder valt onder de inspectie van ICCE.

De Ceder valt onder toezicht van de Nederlandse inspectie voor het vak Nederlands.

Vervolgopleiding

Leerlingen met een ICCE diploma krijgen wereldwijd toegang tot vervolgopleidingen. Ze blinken uit in motivatie, werkhouding en karakter.

Leerlingen van ICS De Ceder zijn terecht gekomen bij:

ICCE Advanced
Technische Universiteit Delft, Bouwkunde
Koninklijk Instituut voor de Marine, Officier der Mariniers

ICCE Intermediate
Driestar Hogeschool, Pabo

ICCE General
Hoornbeeck College, Verpleegkundige (niveau 4)
mboRijnland,  Verpleegkundige (niveau 4)