Meer dan een curriculum

Met het doel om kinderen te vormen met een gedegen curriculum dat een Bijbels wereldbeeld bevordert.

Wat is A.C.E. ?

Accelerated Christian Education (A.C.E.) biedt een compleet, zelfonderwijzend onderwijsprogramma dat Bijbelse waarheden en karaktervorming in alle vakken en op alle niveaus integreert. Bijbelse principes en concepten zijn verweven in alle aspecten van het programma, in het ontwikkelen van kritisch denken en apologetische vaardigheden, en ook natuurwetenschappen worden onderwezen vanuit het Bijbelse perspectief van de 6-daagse schepping. Het curriculum bevat 90 karaktereigenschappen van Jezus, die in al het PACE-materiaal geïntegreerd zijn. De verhalen en voorbeelden moedigen de leerling aan om Jezus te volgen meer en meer op Hem te lijken.

Wat is een PACE?

A.C.E. is een geïndividualiseerd curriculum voor alle leerjaren. De zes kernvakken dekken de belangrijkste leerbehoeften van de leerlingen. Deze kernvakken zijn Mathematics, English, Science, Social Studies, Word Building en Literature. Keuzevakken, activiteiten en educatieve software vullen dit aan. Het curriculum komt in PACEs (Packets of Accelerated Christian Education). Ieder kernvak bestaat uit 12 PACEs per niveau. Leerlingen werken dagelijks in de PACEs aan de vakken en ronden eerst de ene PACE af, voordat een nieuwe wordt gestart.

Geïndividualiseerd leren

Kinderen werken volgens een eigen leerplan dat hen in staat stelt op hun eigen niveau en leertempo vooruitgang te boeken. Diagnostische Tests bepalen de specifieke behoeften van elk kind, terwijl het ACE-materiaal de groepsdocent in staat stelt persoonlijke en gerichte hulp te bieden waar nodig.

Bijbels wereldbeeld

Bijbelse principes en ideeën zijn verweven in alle aspecten van het curriculum. Elke leerling wordt onderwezen vanuit een Bijbels perspectief, waarbij kritische denkvaardigheden worden ontwikkeld die hen in staat stellen “om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” – Romeinen 12:2

De lesstof beheersen

ACE biedt elk kind de mogelijkheid om de stof die het bestudeert ook daadwerkelijk te leren. De stof beheersen is essentieel voor succes in het onderwijs. Leerlingen gaan niet verder met een nieuw concept voordat ze hebben aangetoond dat ze de stof voldoende hebben geleerd.

Christelijk karakter

Het curriculum bevat 90 karaktereigenschappen van Jezus, die in al het PACE-materiaal geïntegreerd zijn. De verhalen en voorbeelden moedigen de leerling aan om Jezus te volgen meer en meer op Hem te lijken. Dit samen met het werken op je juiste manier, het zelf stellen van doelen, het volgens van het dagelijkse programma, stelt leerlingen in staat om 24/7 hun karakter te ontwikkelen.

Mathematics

Rekenen, Algebra, Meetkunde & Calculus
Van rekenen tot algebra en differentiaalrekening, leert de leerlingen hoe wiskundige problemen op een goed onderbouwde, stapsgewijze manier te benaderen. Studenten worden aangemoedigd om God te erkennen als de Schepper van orde en absolute waarden.

Social Studies

Geschiedenis, Geografie & Economie
Social Studies kijkt naar de wereldgeschiedenis en culturen vanuit het perspectief van God als Schepper en Bestuurder van het universum. De PACE’s trainen het deductief redeneren en omvatten een verscheidenheid aan activiteiten.

English

Grammatica en taalgebruik
Een correct gebruik van het Engels als taal is niet aangeboren in een persoon, maar een vaardigheid die moet worden ontwikkeld. Het curriculum doet dit op een evenwichtige manier met onder meer grondige herhaling van de acht woordsoorten en stap-voor-stap oefenen in onderzoeksvaardigheden en het schrijven van essays.

Literature & Creative Writing

Literatuur, lezen en schrijven
Vanaf jonge leeftijd worden leerlingen aangemoedigd om plezier te beleven aan lezen en krijgen een inleiding in de beginselen van het schrijven. Oudere leerlingen proeven klassieke en moderne literatuur en poëzie uit verschillende periodes.

Science

Biologie, Natuurkunde & Scheikunde
A.C.E. neemt de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen over hun fysieke omgeving en helpt hen een solide basis te leggen, gebaseerd op Bijbelse principes. Het is niet-evolutionair in benadering en inhoud. Experimenten en practica worden gedaan en bekeken.

Word Building

Woordstructuur en spelling
Dit vak vergroot de woordenschat van de leerlingen en versterkt hun vertrouwen en vaardigheid in spelling. De basisregels van de spelling worden geïntroduceerd en geïllustreerd, terwijl de bestudering van de betekenissen van achtervoegsels, voorvoegsels en stamwoorden de leerlingen in staat stelt nieuwe woorden te bouwen en hun woordenschat uit te breiden.