Onderwijsprogramma

Onderwijzen en opvoeden is het doorgeven van onze waarden, onze levensbeschouwing, aan de volgende generatie. Hoe hoger die waarden zijn, des te hoger de kwaliteit van leven en des te positiever de invloed op de samenleving zal zijn. De hoogste waarden worden ons door God aangereikt in de Bijbel. Als onderwijs en opvoeding daarop gebaseerd zijn, is het onze overtuiging dat kinderen zich in elk opzicht optimaal zullen kunnen ontwikkelen.

In het karakter van Jezus Christus zien we die waarden volmaakt tot uiting komen. Karaktervorming naar Zijn voorbeeld neemt in ons onderwijs een centrale plaats in. Ook het hele curriculum dat gebruikt wordt, is daarop gebaseerd; daarbij is onze ambitie dat iedere leerling een eigen relatie met God ontwikkelt.

Naast die nadruk op karaktervorming stimuleren we onze leerlingen om in de omgeving waarin ze verkeren, een opbouwende en dienende rol te spelen.

Dagopeningen, maandopeningen en Bijbellessen, zowel als het totale lesprogramma, dragen bij aan de vorming van onze leerlingen. Als leerlingen Gods plan voor hun leven willen vinden, is het belangrijk dat de leerlingen hun door God gegeven talenten ontwikkelen. We moedigen hen dan ook aan te streven naar het voor hen hoogst haalbare niveau intellectueel, maar evenzeer in andere opzichten.