Onderwijsmethode

Onderwijsmethode

Het onderwijs aan onze internationale school vindt plaats aan de hand van een individueel Engelstalig lesprogramma, Accelerated Christian Education (ACE). De Ceder is de eerste school in Nederland die dit Engelstalige curriculum hanteert.

Dit lesprogramma wordt wereldwijd door duizenden scholen gebruikt en omvat de vakken English, Word Building, Math, Science and Social Studies en nog een breed scala aan keuzevakken voor de bovenbouwleerlingen.

Dit programma biedt de leerlingen veel voordelen: Op ieder gebied leren zij begrijpen en doorzien dat God de oorsprong is van alles en Zijn Woord de toetssteen voor ons leven. Iedere leerling kan werken op het niveau en in het tempo dat het beste bij zijn of haar individuele vermogens past.

Het ACE-programma benadert de leerstof volgens een zorgvuldig opgesteld stappenplan, waardoor de leerlingen de leerstof zich goed eigen kunnen maken. De leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vorderingen, wat een belangrijke voorwaarde is voor later succes. Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheid iedere leerling waar nodig individuele hulp te geven.

Engels is de voertaal. Daarnaast wordt les gegeven in de Nederlandse taal, vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde van ons eigen land. Op de middagen komen ook kunstzinnige vorming en andere activiteiten aan de orde. Met de jongste leerlingen wordt de Engelse taal mondeling geoefend. Zodra zij het lezen in de Nederlandse taal goed onder de knie hebben, wordt het lezen in het Engels geleerd.

De school valt onder het toezicht van de Britse organisatie ICCE. Deze organisatie is geaccrediteerd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. De school is door het Ministerie erkend als een school voor de leerplichtwet. Het toezicht op onderwijs in de Nederlandse taal valt onder het Ministerie van OCW/de Onderwijsinspectie. Ouders die hun kind naar de Ceder sturen, voldoen dus aan de wettelijke eisen van de leerplichtwet.

De leerlingen werken toe naar een afsluiting via het International Certificate of Christian Education. Er zijn Certificaten voor verschillende niveaus, te vergelijken met de niveaus vmbo tot vwo. Vooraanstaande vervolgopleidingen in Engeland en elders in Europa, tot en met universiteiten als die van Cambridge en Oxford, hebben ICCE studenten geaccepteerd.

Het Britse National Academic Recognition Information Centre (NARIC), dat diplomamaatstaven meet, beoordeelde de ICCE General and Advanced Certificates als vergelijkbaar met de Cambridge International O en A niveaus.