Op bezoek in de Tweede Kamer met de oudste leerlingen

Met de senior-leerlingen bezochten we op woensdag 14 december de Tweede Kamer. De leerlingen volgden een commissievergadering van buitenlandse zaken waarin gesproken werd over (verkeers)overtredingen van diplomaten en de (on)mogelijkheid om hen te vervolgen en bestraffen. De kamerleden maakten het de ministers Van der Steur en Koenders knap lastig. Na bemiddeling van commissievoorzitter Ten Broeke, wilden de ministers nog wel even tijd vrij maken voor een foto met de schoolklas.

In de middag luisterden we naar ooggetuigen die vertelden over de verschrikkingen die christenen in Irak en Syrie moeten doormaken. Onder hen ook de bisschop van Mosul.

Verder waren ondanks de beperkte tijd zo vlak voor het kerstreces, toch de kamerleden Carola Schouten (Christenunie) en Elbert Dijkgraaf (SGP) bereid om de leerlingen kort te ontmoeten.