Aanmelden van uw kind

De Ceder neemt pas nieuwe leerlingen aan na een procedure, waarbij is kennisgemaakt met ouders en kind. Voor details over de procedure wordt u verzocht contact op te nemen met de school. De Ceder stimuleert kinderen zo vroeg mogelijk in te stromen, indien mogelijk op kleuterniveau, of anders in de jaren van het primair onderwijs.

U doet er goed aan te bedenken dat op de Ceder wordt gewerkt met een curriculum dat sterk afwijkt van het reguliere Nederlandse schoolcurriculum en bovendien grotendeels in het Engels is. Kinderen die tussentijds instromen, hebben tijd nodig om gaandeweg meer vertrouwd te raken met het Engels. Ervaring leert dat het op niveau komen, het inhalen van vakken en inhoud en het vertrouwd raken met het curriculum een gemiddelde vertraging van twee jaar oplevert bij kinderen in de middelbare school leeftijd.