Internationaal
christelijk
onderwijs

Waarom de Ceder?

Verder

“Een geslaagde schoolopleiding is voor ons als kinderen Christus hebben leren kennen.”

Curriculum

Verder

Persoonlijke leeromgeving met een gedegen christelijk curriculum

Locatie

Verder

De school is gevestigd in het Zuid-Hollandse Boskoop.

Meer weten over het onderwijs op De Ceder

Internationaal christelijk kleinschalig onderwijs van 4 tot 18 jaar

Doel van De Ceder is om burgers voort te brengen die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de wereld. Christelijk onderwijs beoogt optimale ontwikkeling van de hele persoon en als gevolg daarvan succes op academisch, geestelijk, fysiek, emotioneel, sociaal en zelfs economisch gebied. De normen en waarden uit de Bijbel zijn het beste en hoogste ideaal voor mens en maatschappij.

De Ceder wil mensen vormen die in staat zijn om het Evangelie te verspreiden en hun plaats in het kerkelijke en maatschappelijk leven in te nemen. Onderwijs en vorming is gericht op de hele persoonlijkheid, tot mensen die hun verantwoording nemen, creatief denken, levend naar hun hoogste idealen in een gecorrumpeerde wereld.